info@pouyamarand.com تماس با ما :04142544235
معرفی محصولات

قیر محلول mc-70

قیر محلول mc-70

MC-70 قیر محلول کندگیری است که حاوی 65% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد. نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی قیر پاشی - اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل کم - غبارنشانی داست بایندر

قیر محلول mc-30

قیر محلول mc-30

قیر محلول MC30 در میان قیرهای محلول کندگیر از جمله یکی از پرمصرف ترین و متداولترین نوع قیرهای گروه محلول کندگیر است قیر MC30 محلول کندگیر می باشد که 60 % آن قیر بوده و بقیه آن را هیدروکربن ها تشکیل میدهد بطوریکه ویسکوزیته آن بین 30 تا 60 قرار دارد. این نوع قیر به رنگ سیاه است و بر اساس استاندارد ASTM به شماره D2027M-13 تولید و عرضه میگردد. پس از استفاده از قیر MC30 جهت اجرای پروژه حلال نفتی آن تبخیر شده و تنها قیر خالص جهت ایجاد چسبندگی و عایق بندی مورد نظر باقی خواهد ماند.

قیر محلول mc-250

قیر محلول mc-250

MC-250 قیر محلول کندگیری است که حاوی 75% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد. نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه - دانه بندی آسفالت پیوسته - لکه گیری فوری - لکه گیری غیر فوری قیر پاشی - اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد - غبارنشانی داست بایندر آسفالت های حفاظتی - اندود ماسه ای سند سیل

قیر محلول mc-800

قیر محلول mc-800

C-800 قیر محلول کندگیری است که حاوی 80% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد. نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه - دانه بندی آسفالت باز - دانه بندی آسفالت پیوسته - لکه گیری فوری - لکه گیری غیر فوری قیر پاشی - اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد آسفالت های حفاظتی - آسفالت سطحی یک لایه ای -ا ندود آب بندی با مصالح سنگی - اندود ماسه ای سند سیل

قیر امولسیون crs-1

قیر امولسیون crs-1

قیر امولسیون کاتیونی تندشکنی است که 60% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد. نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی آسفالت های حفاظتی - آسفالت سطحی یک لایه ای - آسفالت سطحی چند لایه ای - اندود ماسه ای سند سیل

قیر امولسیون css-1

قیر امولسیون css-1

CSS-1 قیر امولسیون کاتیونی دیرشکنی است که 57% قیر در بر داشته، به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2397M-13 به تولید می رسد. نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه - دانه بندی پیوسته قیر پاشی - اندود آب بندی بدون سنگدانه فوگ سیل - اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل زیاد - اندود سطحی تک کت - غبارنشانی داست بایندر - مالچ پاشی درزگیرها - رویه های آسفالتی آسفالت های حفاظتی - دوغاب قیر و ماسه اسلاری سیل

قیر خالص 40/50

قیر خالص 40/50

قیری است که از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین 40 تا 50 باشد کاربرد: عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق گرمسیری می باشد.

قیر خالص 60/70

قیر خالص 60/70

قیری است که از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین 60 تا 70 باشد کاربرد: عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق معتدل می باشد.

قیر خالص 85/100

قیر خالص 85/100

یری است که از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید و درجه نفوذپذیری آن (تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین85 تا 100 باشد کاربرد: عمده ترین کاربرد متداول این محصول در مناطق سردسیر می باشد.

قیر خالص 100/120

قیر خالص 100/120

قیر 100/120 قیری است که ازطریق هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نفوذ آن بین 100 تا 120 است. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و تولیدکنندگان کف پوش های صفحه ای کف خیابان و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر 100/120 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی خیلی سردسیر است.

قیر محلول mc-70

قیر محلول mc-70

MC-70 قیر محلول کندگیری است که حاوی 65% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد. نوع کاربرد در انواع مختلف روسازی آسفالتی قیر پاشی - اندود نفوذی پریمکت روی سطح با تخلخل کم - غبارنشانی داست بایندر

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سناتور میباشد.

Web Designers:Elahe jafarzade